Perceelsinformatie (perceelsaangifte - verzamelaanvraag)

Aanbieder van de data: Agentschap Landbouw en Zeevisserij – Vlaamse overheid

Welke data?

Door op goedkeuren te klikken, geef je toestemming om de gegevens uit jouw jaarlijkse verzamelaanvraag (perceelsaangifte) door te sturen naar de toepassing, de applicatie of het bedrijf aangegeven op het datakaartje.

Dit zijn allerhande gegevens over de percelen: locatie, teelten, agromilieumaatregelen, ... Het betreft de landbouwpercelen in gebruik op de uiterste indieningsdatum van de Verzamelaanvraag.

Enkel voorbeelden hiervan zijn:

  • Identiteit: naam, adres, ondernemingsnummer
  • Locatie: perceelnaam en -nummer, landbouwstreek, regio, gemeente, oppervlakte
  • Teelten: hoofdteelt, voor- en nateelten, productiemethode, status van aardappelteelt
  • Agromilieumaatregelen: het grasland, overzicht beheersovereenkomsten, erosie

Een gedetailleerde overzicht van alle gedeelde data, kan je vinden door op meer info te klikken.

Gebruik van data onder strikte voorwaarden

Toepassingen, applicaties of bedrijven die jouw data graag willen gebruiken, hebben hiervoor eerst een aanvraag ingediend bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Deze aanvraag werd grondig getoetst aan het juridisch kader rond hergebruik van overheidsinformatie. Daarna werd een licentie opgemaakt voor het hergebruik van overheidsinformatie.

In deze licentie wordt duidelijk aangegeven dat het Departement landbouw & Visserij jouw gegevens enkel zal delen op voorwaarde dat jij als landbouwer hier in jouw DjustConnect dashboard daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming geldt enkel voor de toepassing, applicatie of het bedrijf aangegeven op het datakaartje en voor de doelstelling geformuleerd op het datakaartje.

Persoonsgegevens

Door toestemming te geven op het gebruik van deze data worden volgende persoonsgegevens gedeeld: KBO-nummer.