Wie zijn we?

DjustConnect is een neutraal datadeelplatform, gehost door ILVO, dat beschikbaar is voor alle gebruikers van data in de agrovoedingssector. Het gebruik van DjustConnect vereist het naleven van onze kernwaarden: respect, transparantie en vertrouwen.

Onze missie

Onze missie is het stimuleren van datadelen in de agrovoedingssector met respect voor de verschillende stakeholders; het gebruik en de valorisatie van gegevens, het elimineren van repetitieve, saaie gegevensinvoer, het ontsluiten van het volledige potentieel van applicaties en het creëren van voordelen in de gehele waardeketen.

ILVO, als niet-commerciële, neutrale partij in het ecosysteem, staat garant voor de handhaving van onze kernwaarden op het DjustConnect platform.

Onze waarden

Respect

DjustConnect is gebouwd op een fundament van respect. Data wordt vaak de nieuwe olie genoemd, in staat om een veelheid aan toepassingen te ontsluiten, inzichten te verschaffen, optimalisatie mogelijk te maken, etc. Al deze mogelijkheden vereisen echter het gebruik of de combinatie van één of meerdere gegevensbronnen, verzameld door de data-eigenaars. DjustConnect wil een manier bieden om data uit te wisselen, met respect voor het eigenaarschap van de gegevens, de landbouwers en met beslissingsbevoegdheid, met betrekking tot de gegevensuitwisseling, voor de verschillende betrokken partijen

Transparantie

Om belanghebbenden in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen over bij welke partij zij gegevens delen/opvragen, moeten alle gegevensaanvragen duidelijk worden aangegeven en goed worden uitgelegd. Daarnaast biedt DjustConnect een individueel, duidelijk overzicht van alle gegevensuitwisselingen die op dit moment zijn goedgekeurd of afgekeurd.

Vertrouwen

DjustConnect is gebouwd op vertrouwen, wat betekent dat het platform garandeert dat alleen data worden uitgewisseld zodra de vereiste toestemmingen zijn gegeven en dat de data-uitwisseling wordt stopgezet zodra een toestemming wordt ingetrokken. Dit wordt vertaald in de juridische contracten die moeten worden nageleefd om deel uit te maken van het DjustConnect ecosysteem.

DjustConnect, een platform gebouwd op ervaring

DjustConnect is ontstaan uit een EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) onderzoeksproject onder de naam Datahub for AgroFood en is uitgegroeid tot een volledig volwassen platform, dat met succes data-gebruikers en landbouwers met elkaar verbindt.

ILVO heeft een intern team beschikbaar voor bedrijven die zich aansluiten op het DjustConnect-ecosysteem. Dit team kan hen ondersteunen bij alle aspecten van het toetreden tot de data-economie en kan ICT-vraagstukken, strategische en juridische uitdagingen en bedrijfs(model)ontwikkeling aanpakken.

Team

Heb je een vraag?

Wil je samenwerken of wil je beter begrijpen wat DjustConnect voor je kan betekenen? Aarzel niet om contact op te nemen.