Perceelsinformatie (Verzamelaanvraag ) - meer info

ATTRIBUUT

KORTE OMSCHRIJVING

EXTRA INFO

REFERENCEID

ReferentieID

Unieke identificatiesleutel voor het perceel. Verandert mee met de verschijningsvorm van het perceel

CULTIVATIONYEAR

Teeltjaar

Jaar waarop de gegevens betrekking hebben (01/01 tot 31/12)

STRATEGICGRASSLAND

Strategisch grasland

Is het perceel strategisch grasland in functie van erosiebestrijding?

ESPGPERCENTAGE

EKBG percentage

Percentage van het perceel dat ecologisch kwetsbaar blijvend grasland is (range)

EROSIONCATEGORY

Erosieklasse

Erosiekleur van het perceel

PERMANENTGRASSLAND

Status BG

Indien ‘BG’ is het perceel blijvend grasland

POTATOSTATUS

Status aardappelteelt

Was de hoofdteelt vorig jaar (A1) of twee jaar geleden (A2) aardappelen?

AGRICULTURALREGION

Landbouwstreek

Landbouwstreek waarbinnen de grootste oppervlakte van het perceel zich bevindt

MUNICIPALITY

Gemeente perceel

Gemeente waarbinnen de grootste oppervlakte van het perceel zich bevindt

MUNICIPALITYCODE

NIS code perceel

NIS-code van de gemeente waarbinnen de grootste oppervlakte van het perceel zich bevindt

REFERENCEAREA

Referentie oppervlakte

Grafische oppervlakte (m²) van het perceel afgerond tot op are niveau

DECLAREDAREA

Aangegeven oppervlakte

Door de landbouwer in zijn verzamelaanvraag aangegeven oppervlakte van het perceel (kan soms afwijken van de referentieoppervlakte)

PARCELNUMBER

Perceelnummer

Nummer van het perceel in de verzamelaanvraag

PARCELNAME

Perceelnaam

Naam die de landbouwer vrijblijvend aan een perceel kan geven

MAINCROPGROUP

Naam gewasgroep Hoofdteelt

Gewasgroep van de teelt die overwegend aanwezig is op 31/05

MAINCROP

Naam Hoofdteelt

Naam van de teelt die overwegend aanwezig is op 31/05

MAINCROPCODE

Code Hoofdteelt

Code van de teelt die overwegend aanwezig is op 31/05

SPRINGCROP

Naam Voorteelt

Naam van de voorteelt

SPRINGCROPCODE

Code Voorteelt

Code van de voorteelt

LATECROP

Naam Nateelt

Naam van de eerste nateelt

LATECROPCODE

Code Nateelt

Code van de eerste nateelt

LATECROP2

Naam Nateelt 2

Naam van de tweede nateelt

LATECROP2CODE

Code Nateelt 2

Code van de tweede nateelt

MAINCROPHISTORY

Geschiedenis Hoofdteelt

Opsomming van de meest voorkomende hoofdteelten uit de 3 voorgaande teeltjaren

VALIDFROM

Ingebruikname

Datum waarop dit perceel in gebruik is genomen in het betrokken teeltjaar

VALIDTO

Stopdatum

Stopdatum van het gebruik van het perceel in het betrokken teeltjaar

PARCELUSE

Perceelbestemming naam

A = subsidiabel perceel (in gebruik voor de activatie van betalingsrechten op uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag)

G = perceel enkel in gebruik voor de mestrechten op 1 januari

I = niet-subsidiabel perceel (kunnen geen betalingsrechten op geactiveerd worden)

PARCELUSECODE

Perceelsbestemming

A = subsidiabel perceel (in gebruik voor de activatie van betalingsrechten op uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag)

G = perceel enkel in gebruik voor de mestrechten op 1 januari

I = niet-subsidiabel perceel (kunnen geen betalingsrechten op geactiveerd worden)

ADDITIONALPARCELUSE

Bijkomende bestemming naam

Rust er op dit perceel een agromilieumaatregel (Dept LV) of een beheerovereenkomst (VLM) (label)

ADDITIONALPARCELUSECODE

Bijkomende bestemming

Rust er op dit perceel een agromilieumaatregel (Dept LV) of een beheerovereenkomst (VLM) (code)

PRODUCTIONMETHOD

Gespecialiseerde productiemethode naam

Extra info over teelttechniek of teeltomstandigheden (code)

PRODUCTIONMETHODCODE

Gespecialiseerde productiemethode

Extra info over teelttechniek of teeltomstandigheden (label)

FARMERREGION

Regio Landbouwer

Is het een Vlaamse of een Waalse landbouwer (obv ligging correspondentieadres)

COMPANYNUMBER

Ondernemingsnummer

Ondernemingsnummer

CLIENTNUMBER

Klantnummer

Klantnummer

CLIENTNAME

Naam klant

Naam van de klant

CLIENTADDRESS

Adres klant (straat, bus, huisnummer)

Adres van de klant

CLIENTZIPCODE

Postcode klant

Postcode van de klant

CLIENTMUNICIPALITY

Gemeente klant

Gemeente van de klant

Meer informatie

  1. Teeltcodes:
  1. Perceelsbestemmingen:
  1. Bijkomende bestemmingen:
  1. Gespecialiseerde productiemethodes:
  1. Erosiekleuren:
  1. Blijvend grasland / EKGB in het kader van de randvoorwaarden: