Digitale ketensamenwerking organiseren

Als agrovoedingsbedrijf krijg je heel wat prestatie-eisen op je bord. Je digitale ketensamenwerking organiseren door beter en efficiënter delen van data doorheen de volledige keten, is één van de oplossingen.

Technisch is dit al mogelijk. Maar hoe organiseer je dit en wat maakt digitalisatie succesvol? Welke impact heeft het op de werkbaarheid van jobs?

Met deze website willen ILVO, Flanders’ FOOD, Workitects en Alimento jou en je ketenpartners op weg zetten om via de juiste route te navigeren doorheen de data-economie.

Problematiek: wat en waarom?

De wereld digitaliseert en automatiseert. De agrovoedingssector, waar van nature veel data aanwezig is, heeft deze digitale trein niet gemist. Het optimaal gebruik van data en het delen van deze data doorheen de keten biedt tal van mogelijkheden, opportuniteiten en voordelen.

En toch verloopt zo'n digitale transformatie in vele gevallen niet zonder slag of stoot. Want waar start je om echt impact te creëren? En hoe hou je je medewerkers betrokken?

Lees hier meer over het wat en het waarom van datadelen en digitale ketensamenwerking.

Impact: Meer werkbaarheid?

Om de werkbaarheid van jobs in een agrovoedingsbedrijf te verbeteren, is het noodzakelijk om ook buiten de bedrijfsgrenzen aan de slag te gaan. Door meer en beter data te delen met ketenpartners, en dit ook te digitaliseren, worden sommige monotone jobs overbodig, worden planningsproblemen opgelost en komt er tijd vrij voor andere waardetoevoegende activiteiten.

Lees hier meer over werkbaarheid van jobs en hoe datadelen die werkbaarheid kan verbeteren.

Aan de slag: stel je route in

Alles start met het opstellen van een digitale bedrijfsstrategie. Deze strategie bepaalt waar je naartoe wil, je eindbestemming.

In een digitale ketensamenwerking hou je hierbij niet alleen rekening met je eigen doelen en KPI's, maar ook met die van je partners.

Elke (digitale) ketensamenwerking is uniek. Het is daarom belangrijk om jouw persoonlijke route in connectie met jouw ketenpartners uit te stippelen.

Lees hier hoe je samen een navigatieroute op maat uitstippelt.

Stel de juiste route in & navigeer zorgeloos doorheen de data-economie

Het beter en digitaal delen van data tussen ketenpartners zorgt uiteindelijk voor meer werkbare jobs. Medewerkers hebben immers sneller toegang tot de juiste informatie, en planningen kunnen makkelijker worden aangepast. Er komt bovendien tijd vrij omdat data niet meer manueel moeten worden ingegeven, gecheckt en gedeeld.

Lieven Eeckelaert
Workitects

CHAIN is een onderzoeksproject gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

  • Binnen dit project gingen ILVO, Worktitecs, Flanders’ FOOD en Alimento aan de slag om een werkend begeleidingstraject te ontwikkelen en om mensen samen te brengen, digitaal en sociaal, in het datadeel ecosysteem binnen de agrovoedingsindustrie: 'Connecting Humans in the Agrifood INdustry' (CHAIN).
  • Het resultaat is deze website die fungeert als draaiboek met als doel de samenwerking tussen de verschillende partners in de productieketen efficiënt te organiseren, zodat elk bedrijf er een win uit haalt en er werkbaardere jobs ontstaan.