API Certificering Belgische melkinstallaties en -robots i.k.v. IKM/QFL audit

Control

Deze API geeft je een overzicht van alle meet- en adviesrapporten opgemaakt door gecertificeerde melkmachinetechnici tijdens het doormeten van de melkinstallaties en -robots van de Belgische melkveehouders in kader van de IKM/QFL audit.

  Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Control. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Een overzicht van alle meet- en adviesrapporten van de Belgische melkveehouders
  • Zowel beschikbaar voor de melkmachines, als voor de melkrobots
  • Gelinkt aan het PE-nummer van het melkveebedrijf
  • Automatisatie van bedrijfsaudit melkveehouderij

  Welke data

  De melkinstallatie van elk IKM/QFL gecertificeerde melkveebedrijf wordt jaarlijks gecontroleerd door een Control erkende melkmachinetechnicus. Voor melkveebedrijven met een melkrobot gebeurt de controle 2 keer per jaar.

  Control is de organisatie die verantwoordelijk is voor het correct verlopen van deze doormetingen. Zij stelt een API ter beschikking met een overzicht van alle meet- en adviesrapporten van de melkmachines en melkrobots in werking op de Belgische melkveebedrijven.

  Per melkmachine of melkrobot krijg je per individueel melkveebedrijf toegang tot volgende gegevens:

  • datum inspectie
  • of de melkveehouder beschikt over een traditionele melkinstallatie of melkrobot(s)
  • of de installatie voldoet aan de vereisten voor lastenboek IKM/QFL

  Deze gegevens zijn gelinkt aan het PE-nummer.

  Technische info

  Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

  Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

  Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

  Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management


  Identificatienummer

  Gebruik je een andere nummer dan het PE-nummer om uw landbouwers te identificeren?

  Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit PE-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.