Ledenbijdrage Belpotato aangepast aan het areaal - via DjustConnect

27.06.2024

Belpotato.be int vanaf dit jaar verplichte bijdragen bij de leden.

Indien de teler voor de bijdrage kiest die gebaseerd is op het areaal, zal een basisbedrag van 15 euro aangerekend worden en één euro per hectare. De eerste vijf hectare worden niet meegerekend. Als de oppervlaktes niet gebruikt mogen worden, zal het forfaitaire bedrag van 150 euro aangerekend worden in combinatie met ook het basisbedrag van 15 euro.

De teler moet via DjustConnect toestemming geven om de info over het aardappelareaal door te geven.

Wat is Belpotato?

Belpotato.be, de brancheorganisatie voor de aardappelsector, verenigt de Belgische aardappelproducenten, handelaars en verwerkers, en werd vier jaar geleden opgericht door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond, Belgapom, de Waalse aardappelorganisatie Fiwap en de Waalse landbouworganisatie FWA. .

Als doel moet Belpotato.be de aardappelsector duurzaam ontwikkelen, zowel technisch, economisch en ecologisch, voor alles betrokken spelers in de keten. Zij realiseerden oa de 'Gedragscode voor het opmaken van contracten in de aardappelsector’, die ertoe bijdraagt dat de relatie tussen producent en koper in evenwicht gehouden wordt, en de handleiding ‘Evaluatie van de pootgoedkwaliteit’, met aanbevelingen voor de opslag en voorbereiding van het pootgoed voor het planten. Daarnaast wordt via Belpotato samen opgetreden naar de overheid toe.

Bijdrage van de aardappeltelers vanaf 2024

Vanaf dit jaar start de organisatie met bijdragen te innen bij de belanghebbenden.

Het is essentieel dat Belpotato.be vanaf 2024 over een autonoom en stabiel structurele financiering beschikt om zijn activiteiten ten voordele van de aardappelsector te kunnen voortzetten en op lange termijn nieuwe acties te kunnen ondernemen”, luidt het. “De taken die noodzakelijk zijn geworden, gezien de snelle evolutie van de wetgeving en eisen die worden gesteld aan de landbouw- en agrovoedingssector, worden door de overheden steeds vaker naar de desbetreffende sectoren gedelegeerd. Denk hierbij aan sectortoezicht, -ontwikkeling, -informatie en interprofessioneel overleg. Dit laatste vereist permanente middelen, zowel op het gebied van personeelsbeleid als van operationele kosten.”

Elke belanghebbende wordt daarom nu opgelegd om jaarlijks bij te dragen. Daarbij zal de bijdrage van de aardappelleverancier hetzelfde zijn als die van de kopers (handel of verwerkingsindustrie) om de gelijkwaardigheid van alle partners te behouden binnen de organisatie.

De aardappeltelers zullen de keuze krijgen om een forfaitaire bijdrage te doen of een bijdrage gebaseerd op het aardappelareaal. Deze laatste keuze zal berekend worden via het aangegeven areaal in de GLB-aangifte, indien de landbouwer daarvoor toestemming gegeven heeft. Indien de teler voor de bijdrage kiest die gebaseerd is op het areaal, zal een basisbedrag van 15 euro aangerekend worden en één euro per hectare. De eerste vijf hectare worden niet meegerekend. Als de oppervlaktes niet gebruikt mogen worden, zal het forfaitaire bedrag van 150 euro aangerekend worden in combinatie met ook het basisbedrag van 15 euro. Voor iedereen met minder dan 150 hectare landbouwgrond, is het dus voordelig om toestemming te geven.

Toestemming via DjustConnect

De toestemming geven om de berekening te baseren op het aangegeven areaal ind e GLB-aangifte, moet gebeuren via het datadeelplatform DjustConnect voor Vlaamse landbouwbedrijven. Het gebruik van DjustConnect is gratis voor alle land- en tuinbouwers.

Hoe geef ik toestemming aan Belpotato.be om mijn GLB-gegevens te gebruiken in Vlaanderen?

Stap 1: Ga naar het DjustConnect-portaal en geef Vegaplan/Belpotato toestemming om uw gegevens te verwerken in opdracht van de vzw Belpotato.be. Druk op de roze aanmeldknop rechts bovenaan.

Stap 2: Kies voor uw 1ste bezoek en klink op “landbouwer of landbouwonderneming” (tractor icoontje)

Stap 3: Geef je emailadres in en klik op ‘gebruiker registreren’

Stap 4: Je ontvangt een e-mail van info@DjustConnect.be – klik op de groene knop in de e-mail “voltooi je registratie”

Stap 5: Aanmelden met itsme of eID

Stap 6: Klik op het vakje met je BTW nummer, NIET op je eigen naam

Stap 7: Je ziet een kaartje met Vegaplan/Belpotato.be; klik op de gele balk ‘openstaande data aanvragen’ en beoordeel de aanvraag door een status te kiezen (gele knop)

Voor hulp bij het opslaan en delen van gegevens op het DjustConnect platform kun je terecht op de website van DjustConnect. Lukt het aanmelden niet, aarzel niet en neem direct contact op met het secretariaat van DjustConnect en zij gaan je snel en vlot telefonisch begeleiden doorheen het ganse proces.

https://djustconnect.be/nl/contact

Helpdesk landbouwers: +32 478 43 68 26