De Europese gedragscode voor datadelen in landbouw

Wat is deze gedragscode? 

Als land- en tuinbouwer investeer je in technologie en digitale adviestools. Om deze optimaal te laten renderen, moeten deze tools toegang krijgen tot je bedrijfseigen, kwaliteitsvolle en up-to-date gegevens. Zonder deze toegang moet je dezelfde gegevens telkens opnieuw manueel ingeven. Op basis van jouw landbouwgegevens kunnen ook nieuwe slimme toepassingen gebouwd worden. Maar ook hier hebben bedrijven eerst toegang nodig tot jouw gegevens. Boeren en bedrijven zien de voordelen van het delen van data, maar vragen duidelijkheid, transparantie en respect voor de eigenaar van de data.

Met dit doel werd begin 2018, op initiatief van o.a. Copa-Cogeca en CEMA, een Europese gedragscode opgesteld met richtlijnen rond transparant datadelen. Het meest belangrijke artikel in deze code gaat erover dat ondertekenaars de landbouwer ondubbelzinnig erkennen als de eigenaar van de ruwe data wanneer de boer deze verzamelt of laat verzamelen. Maar wat betekent dit dan concreet?

EU Code of Conduct on agricultural data sharing by contractual agreement
  • De voorwaarden waaronder gegevens op en over het landbouwbedrijf verzameld en gedeeld worden, moeten helder in een contract zijn bepaald;
  • Het delen van landbouwgegevens is enkel mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de producent van de data (data-eigenaar);
  • De landbouwer, als data-eigenaar, moet hierbij correct geïnformeerd worden over welke gegevens het gaat, met welk doel ze gedeeld worden en wat de voordelen zijn van het ter beschikking stellen van de gegevens. Dit heet informed consent.

Deze EU-gedragscode, die is ondertekend door o.a. Copa-Cogeca, CEMA, Fertilizers Europe, CEETTAR, CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC en ESA, zet transparantie voorop door de rechten én de plichten van alle ketenpartners contractueel vast te leggen. Hierdoor wil men het nodige vertrouwen tussen al deze partners scheppen.

De Code of Conduct vertaald in DjustConnect

De Code of Conduct is een 1ste goede stap richting transparantie en vertrouwen. Toch zijn er enkele kanttekeningen, zo blijft het een gedragscode en bijgevolg vrijwillig. De voorwaarden rond het delen van de gegevens worden dan wel contractueel vastgelegd, maar vaak gebeurt dit in complexe, onduidelijke en talloze contracten. Het bijhouden van al deze contracten wordt een digitaal archief op zich.

Ook hier biedt DjustConnect een oplossing:

  • Er is 1 centraal digitaal contract waarin de spelregels duidelijk worden vastgelegd;
  • De technische infrastructuur verzekert dat gegevens enkel na uitdrukkelijke toestemming én onder de voorwaarden bepaald in de data-aanvraag, kunnen gedeeld worden.

Data delen via DjustConnect is bijgevolg 100% conform deze Code of Conduct. Zo hoef je als gebruiker niet telkens de checklist uit de gedragscode af te lopen.

Wat met GDPR?

De Code of Conduct richt zich voornamelijk op het delen van niet-persoonlijke gegevens. Als gegevens echter gekoppeld zijn aan een persoon die identificeerbaar is door middel van een contract, kadaster, coördinaten etc., worden ze beschouwd als persoonsgegevens en vallen ze onder de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).

Het centraal DjustConnect-contract

DjustConnect is 100% transparant over hoe het zelf met jouw gegevens omgaat, of het nu gaat om persoonsgegevens of niet. Meer uitleg hierover kan u vinden in de gebruikersovereenkomst en de privacyverklaring. De volgende animatie vat de belangrijkste zaken van het contract voor u samen.

Video