API Wateranalyse verslag (DGZ)

DGZ Vlaanderen

Deze API geeft je per landbouwer toegang tot de wateranalyse verslagen uitgevoerd door het labo van Diergezondheid Vlaanderen.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij DGZ Vlaanderen. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken veehouders. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Alle beschikbare wateranalyse verslagen in pdf

  • Kwaliteitsgegevens van het geanalyseerde water

  • Vlaamse veehouders

  • Interessant i.k.v. lastenboeken en advisering rond toepassingsmogelijkheden van het water beschikbaar op het landbouwbedrijf

Welke data?

Deze API geeft je alle beschikbare wateranalyse verslagen in pdf per landbouwer. Het verslag bevat naast het watertype en de monsternamedatum, kwaliteitsgegevens van het geanalyseerde water:

  • Aantal Coliformen
  • Aantal E.Coli
  • Totaal aëroob kiemgetal
  • Nitraten
  • Nitrieten
  • Totale hardheid

Wateranalyses worden vaak uitgevoerd i.k.v. lastenboeken. Maar de gegevens zijn zeker ook nuttig voor advies op maat rond de toepassingsmogelijkheden van het water beschikbaar op het landbouwbedrijf.

De analyseverslagen zijn gelinkt aan het beslagnummer van de veehouder.

Een API met vergelijkbare informatie is tevens beschikbaar gesteld door het labo van Inagro en de Bodemkundige Dienst van België. Door combinatie van deze 3 labo's kan je als gebruiker een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de waterkwaliteit van diverse bronnen op een landbouwbedrijf.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een pdf antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het beslagnummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit beslagnummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.