API Overzicht beschikbare wateranalyses (DGZ)

DGZ Vlaanderen

Deze API geeft je een overzicht van de beschikbare wateranalyses uitgevoerd door het labo van Diergezondheid Vlaanderen.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij DGZ Vlaanderen. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken veehouders. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Een overzicht van de beschikbare wateranalyses
  • Datum staalname en rapport beschikbaar om tijd tussen 2 stalen te berekenen
  • Gelinkt aan het beslagnummer van het landbouwbedrijf
  • Nuttig voor lastenboeken in binnen- en buitenland, audit- en labelorganisaties

Welke data?

Deze API wordt door DGZ Vlaanderen ter beschikking gesteld en geeft als antwoord een lijst van alle beschikbare wateranalyses door DGZ uitgevoerd. Lastenboeken, audit- en labelorganisaties en andere data-afnemers kunnen aan de hand van deze lijst nagaan of er een recent een wateranalyse is uitgevoerd voor een bepaald landbouwbedrijf. Doordat tevens de staalname- en verslagdatum beschikbaar gesteld wordt, kan de tijd tussen 2 analyses berekend worden.

De lijst met beschikbare wateranalyses is gelinkt aan het beslagnummer van het landbouwbedrijf.

Een API met dezelfde informatie is tevens beschikbaar gesteld door het labo van Inagro en de Bodemkundige Dienst van België. Door combinatie van deze 3 labo's kan je als gebruiker een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de uitgevoerde wateranalyses per landbouwbedrijf.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het beslagnummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit beslagnummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.