API Uitbetaalde subsidies

Agentschap Landbouw en Zeevisserij – Vlaamse overheid

Deze API geeft toegang tot de subsidiebedragen die het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uitbetaalt aan de Vlaamse land- en tuinbouwers.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Agentschap Landbouw en Zeevisserij – Vlaamse overheid. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Alle subsidies uitbetaald door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij
  • Subsidiebedrag per maatregel en per betaaldatum
  • Zelfde gegevens als de landbouwer kan zien op het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Welke data?

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ontsluit via deze API de steunbedragen die werden uitbetaald aan de Vlaamse land- en tuinbouwers. Dit zijn uitbetalingen van GLB-steun en ook andere maatregelen.

Enkel voorbeelden zijn:

  • Directe steun
  • Steun voor agromilieuklimaatmaatregelen
  • Investeringssteun

Gebruik van de API

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zal uw aanvraag voor het gebruik van deze API bekijken.

De aanvraag zal getoetst worden aan het juridisch kader rond hergebruik van overheidsinformatie.

Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, zal een licentie opgemaakt worden voor hergebruik van overheidsinformatie.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.