API Perceelsinformatie van Vlaamse land- en tuinbouwers

Agentschap Landbouw en Zeevisserij – Vlaamse overheid

Deze API geeft toegang tot perceelsgegevens van Vlaamse land- en tuinbouwers, zoals aangegeven en verwerkt in de jaarlijkse Verzamelaanvraag (perceelsaangifte).

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Agentschap Landbouw en Zeevisserij – Vlaamse overheid. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Info over alle Vlaamse landbouwgebruikspercelen
  • Gegevens uit de Verzamelaanvraag
  • Eenvoudige toegang tot de locatiegegevens van percelen en van de landbouwers
  • Laatst beschikbaar en compleet overzicht teelten
  • Agromilieumaatregelen

Welke data?

Het Departement Landbouw & Visserij stelt voor alle Vlaamse landbouwgebruikspercelen een heel aantal gegevens ter beschikking uit de Verzamelaanvraag. Dit zijn allerhande gegevens over de percelen: locatie, teelten, agromilieumaatregelen, ... Het betreft de landbouwpercelen in gebruik op de uiterste indieningsdatum van de Verzamelaanvraag.

Enkel voorbeelden hiervan zijn:

  • Identiteit: naam, adres, ondernemingsnummer
  • Locatie: perceelnaam en -nummer, landbouwstreek, regio, gemeente, oppervlakte
  • Teelten: hoofdteelt, voor- en nateelten, productiemethode, status van aardappelteelt
  • Agromilieumaatregelen: het grasland, overzicht beheersovereenkomsten, erosie

Gedetailleerde info over alle data in deze API, kunt u terugvinden via onderstaande knop.

Gebruik van de API

Het Departement Landbouw & Visserij zal uw aanvraag voor het gebruik van deze API bekijken.

De aanvraag zal getoetst worden aan het juridisch kader rond hergebruik van overheidsinformatie.

Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door het Departement Landbouw & Visserij, zal een licentie opgemaakt worden voor hergebruik van overheidsinformatie.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.