API Type melkinstallatie

Control

Deze API geeft weer of de Belgische melkveehouder melkt met een traditioneel melksysteem, dan wel met een melkrobot.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Control. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Type melkinstallatie
  • Aantal melkplaatsten of aantal robots/boxen per bedrijf
  • Beschikbaar voor Vlaamse en Waalse melkveebedrijven
  • Gelinkt aan het PE-nummer van de melkveehouder
  • Interessant voor o.a. op maat bedrijfsadvies, duurzaamheid en klimaat

Welke data?

Door het gebruik van deze API krijg je per melkveebedrijf toegang tot

  • Melkrobot: ja/neen
  • Aantal melkplaatsen
  • Aantal melkrobots/boxen

Deze API geeft je de ruwe data, dit in tegenstelling tot de API "Meet- en adviesrapport onderhoud van melkinstallatie of -robot" die deels dezelfde informatie bevat maar in pdf-formaat.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het PE-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit PE-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.