API Bodemanalyse resultaten (Labo VVK)

Labo VVK

Deze API geeft je toegang tot de bodemanalysedata van de gebruikspercelen van de landbouwer, geanalyseerd door labo VVK.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Labo VVK. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

 • Een overzicht van de beschikbare bodemanalyses (op perceelsniveau)
 • Analyseresultaten per staalname gelinkt aan geografische component
 • Gelinkt aan het KBO-nummer van het landbouwbedrijf
 • Integratie mogelijk met o.a. het bodempaspoort, landbouwmanagementpakketten en precisielandbouwtoepassingen

Welke data?

Deze API geeft je alle beschikbare Bodemanalyse resultaten in json per staalname.

De data bevat:

 • Geografische parameter die gebruikt kan worden om stalen te koppelen aan percelen
  • Perceelscontouren
  • Staalname coördinaten
 • Naam percelen met de contouren
 • Stalen genomen op deze percelen (met metadata zoals datum van de staalname)
 • Observaties op deze bodemstalen

Dit betreffen bodemanalyses voor volgende parameters:

 • Bodemtextuur (bepaald voor palpatie (BOC))
 • Organisch C-gehalte (%C)
 • pH-KCl
 • P, K, Mg, Na en Ca bepaling in ammonium lactaat (AL) (mg/100g)
 • S totaal

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.