API Bemestingsgegevens mestmachine

Vervaet

Deze API wordt aangeboden door VERVAET en geeft toegang tot de bemestingsgegevens (cu/ha), gemeten tijdens de toediening van mest met een Vervaet trike of Quad.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij VERVAET. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Bemestingsgegevens tijdens toediening
  • Landbouwers in België en Nederland
  • Informatie per perceel
  • Integratie met o.a. farmmanagementpakketten en precisielandbouwtoepassingen

Welke data?

VERVAET trike of Quad zijn geconnecteerde mestmachines die tijdens het toedienen van mest bemestingsgegevens verzamelen die real time via de cloud doorgestuurd worden en gevisualiseerd worden in VERVAET Connect. De landbouwer krijgt hierdoor inzicht in het hele proces.

Met deze API stelt VERVAET deze bemestingsgegevens ter beschikking aan andere toepassingen die de landbouwer gebruikt vb. farmmanagementpakketten of andere precisielandbouwtoepassingen. Dit geeft heel wat opportuniteiten voor gecombineerd advies zonder administratieve last voor de landbouwer. Maar ook toepassingen verderop in de keten behoren tot de mogelijkheden.

Concreet gaat het over:

  • Tijdstip van toedienen
  • Aantal hectares
  • Precisiebemesting (cu/ha/m²)
  • Totale bemesting

Deze gegevens zijn beschikbaar per perceel en kunnen via de DjustConnect API perceelsmapping gelinkt worden aan het KBO-nummer van de landbouwer.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het perceels- of KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit perceels- of KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.