DjustConnect @ Trefdag Vlaanderen Digitaal

26.10.2023

De Trefdag Vlaanderen Digitaal is het community event voor al wie in Vlaanderen interesse heeft in digitale transformatie. Het onderwerpt van dit jaar is Connecting the dots. Dit staat voor het verbinden van overheid en prive, van bouwstenen, data en technologie.

Ook DjustConnect is hiermee bezig en zal terug vertegenwoordigd zijn op dit event.

Connecting the dots. Samen maken we het verschil!

Vlaanderen is steeds meer digitaal, en digitaal zit steeds meer in het hart van Vlaanderen en haar overheden. Technologie, data en digitale dienstverlening staan meer dan ooit bovenaan de prioriteitenlijst. Digitale oplossingen geven ons nieuwe manieren om wendbaar, duurzaam en snel te zijn, zowel in dienstverlening en beleid als in de aanpak van steeds meer wicked problems waar de samenleving voor staat: energie, inflatie, klimaat en mobiliteit, … Aan uitdagingen is er in de publieke sector geen gebrek.

Die uitdagingen pakken we samen vast, binnen én buiten de overheid. Samen zijn we slagvaardiger om duurzame verandering te bereiken en Vlaanderen verder vooruit te duwen als innovatieve regio.

Door data te laten samenwerken, door functionaliteit te delen, door initiatieven te koppelen en door publieke en private partijen te verbinden, bouwen we samen aan “de overheid als een platform”. Een schaalbaar en wendbaar geheel van digitale diensten die het onze burgers, verenigingen, overheden en bedrijven gemakkelijker maken, ons in staat stellen om betere diensten te ontwikkelen en een vooruitziend beleid te voeren. Connecting the dots. We verbinden overheid en prive. We verbinden bouwstenen, data en technologie.

5 Tracks

  1. Connecting the dots, voor Vlaanderen dat schittert in Europa. In deze track kijken we naar hoe Vlaanderen zich op de kaart werkt in Europa’s digitale renaissance.

  2. Connecting the dots, voor meer digitale veiligheid, én meer innovatie. In deze track kijken we naar de ogenschijnlijke tegenstelling die we ervaren tussen innovatieve toepassingen zoals cloud en AI, en een goed huisvaderschap over persoonsgegevens en informatieveiligheid.

  3. Connecting the dots, voor intelligente, hypergepersonaliseerde diensten én meer privacy

    In deze track kijken we hoe hypergepersonaliseerde diensten voor gebruikers verzoenbaar zijn met het beschermen van ieders privacy.

  4. Connecting the dots, om alle mensen, verenigingen, overheden en bedrijven mee te hebben, en te houden. Deze track focust op inclusie van alle doelgroepen en kijkt naar digitale transformatie op een manier dat iedereen mee is en mee blijft.

  5. Connecting the dots, voor slimme, vooruitziende en aangename steden

    In deze track onderzoeken we hoe we leefbare, duurzame en inclusieve steden en regio’s kunnen bouwen voor alle gebruikers ervan.