DjustConnect datasnelweg versnelt de Vlaamse data-economie, een koploper in Europa

20.05.2022

Op het Vlaamse datadeelplatform DjustConnect zijn vandaag al 30 op- en afritten in gebruik waarlangs dagelijks datatransporten verlopen, goedgekeurd en gecontroleerd door de landbouwer als data-eigenaar. Daarmee heeft DjustConnect een stevige versnelling ingezet en trekt het mee aan de kar om veilig en efficiënt datadelen in de Vlaamse agrovoedingsketen mogelijk te maken.

Coördinator Stephanie Van Weyenberg (ILVO) richt zich tijdens de Agridagen in Ravels expliciet tot bedrijven en organisaties die data (nodig) hebben: “De aanvragen stromen binnen. Het is nú het moment om je op- en afrit op onze datasnelweg te bouwen.”

Onder de pionier-gebruikers vind je ronkende namen zoals Milcobel, Boerenbond, AVR, Arvesta, KBC en het Departement Landbouw en Visserij, maar ook namen uit minder evidente hoek zoals de wijnbouw. In het rijtje bijzondere supporters hoort ook Microsoft thuis, dat DjustConnect de komende jaren ondersteunt als Microsoft startup.

Matuur platform klaar voor uitbreiding

Waar DjustConnect bij de lancering 2 jaar geleden de initiatiefnemer was in een opkomend ecosysteem , is het vandaag een matuur en solide platform dat de weg toont naar betrouwbaar datadelen in de groeiende Europese data-economie. Zowel op (IT)technisch als juridisch vlak wordt DjustConnect als een voorbeeld gezien. Het aantal databronnen en digitale toepassingen dat erop draait, zit nu ook in een versnelling. Een greep uit het aanbod:

  • IKM-NET, de tool die melkveehouders helpt bij de voorbereiding van hun IKM-audit. Daarmee begon het allemaal 2 jaar geleden! O.a. meet- en adviesrapporten, keuringsbewijzen, wateranalyses en certificering van de bedrijfsdierenarts worden automatisch in de app ingeladen. Later dit jaar wordt de tool uitgebreid met de digitale duurzaamheidsmonitor van MilkBE.
  • Focus van Boerenbond. Het eerste grote boekhoudpakket dat zich voedt met data via DjustConnect. O.a. de melk- en voederfacturen worden automatisch op de juiste plek opgeladen met het oog op een grote administratieve ontzorging voor Vlaamse land- en tuinbouwers en een garantie op transparant gebruik van hun data.
  • Milcobel melkgeldafrekeningen. Na Focus volgde heel snel een 2de, 3de en zelfs 4de klant voor deze data. De oprit van Milcobel naar DjustConnect is er. Milcobel stuurt nu zonder extra ontwikkelingswerk en –kosten (met toestemming) de gegevens van hun melkveehouders coöperanten naar deze afnemers.
  • Link2Farm van Arvesta. Deze nieuwe app wordt op de Agridagen in Ravels gelanceerd en ondersteunt de melkveehouder bij het voedermanagement. Het gaat om een tool voor bedrijfsadvies op maat die o.a. via de zuivelgegevens van Milcobel nog meer gepersonaliseerd en geautomatiseerd wordt.
  • Klimaatscan van Klimrek. Om de klimaatimpact van landbouwbedrijven te berekenen moeten de Klimaatconsulenten vandaag ter plaatse informatie verzamelen en overtypen. Dat maakt het erg tijdsintensief. Om opschaling van de Klimaatscans mogelijk te maken, kiezen de partners nu voor een digitale Klimaatscan met zo veel mogelijk automatische data-input van melkfacturen, voederfacturen, kuilanalyses, perceelsinformatie, melkmachine- en koeltankinformatie en energiebesparende maatregelen.
  • Perceelsinformatie van het Departement Landbouw & Visserij. Deze data uit de verzamelaanvragen maakt het voor meer dan 23.000 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven mogelijk om hun perceelsinformatie rechtstreeks te delen met hun advies- en managementtools, zonder overtypen. Door deze oprit te bouwen trekt het departement bewust de digitale kaart en ondersteunt zowel boeren als ketenpartners.
  • WatchITgrow van VITO. Een van de managementpakketten die vandaag aan de slag gaat met de perceelsinformatie van het departement is WatchITgrow. Aangevuld met o.a. informatie uit rooi- en pootmachines van AVR zetten ze data om in bruikbare taakkaarten die op hun beurt weer gedeeld worden via DjustConnect.
  • KBC-Brede Weersverzekering. Dankzij een samenwerking met WatchITgrow/VITO en DjustConnect, wordt het aangeven van schade in de KBC-Brede Weersverzekering vlotter, efficiënter en overzichtelijker.
  • Craft your Taste van Tastefever. Met deze traceerbaarheidsapp kan de wijnliefhebber het productieproces achter zijn favoriete wijn opvolgen. Dankzij DjustConnect krijgt de wijnbouwer nu zijn percelen mooi gevisualiseerd in de app, zonder bijkomende administratieve handelingen.

Grote verbetering in gebruiksgemak voor alle partijen

Op basis van de feedback van de eerste gebruikers werd de voorbije twee jaar hard gewerkt aan een boervriendelijk dashboard, een overzichtelijke ConnectShop waarin geïnteresseerden beschikbare data kunnen aanvragen, een inspirerende website, een uitgebreid aanbod aan workshops rond alle aspecten van datadelen en heldere standaardcontracten 100% conform de Europese gedragscode voor datadelen. In het pas goedgekeurde samenwerkingsproject ‘Digislim Boeren’ zullen ILVO en partners dit ingeslagen traject verderzetten om boeren nog meer aan het stuur te plaatsen van hun data.

Betrouwbaar in Vlaanderen, baanbrekend in Europa

Als state-of-the-art, operationeel platform neemt DjustConnect, volledig in lijn met de Europese visie, een voortrekkersrol op in de uitbouw van een Europese data-economie en de Europese data space voor landbouw. DjustConnect doet dit vanuit echte gebruikerservaringen uit de dagelijkse “datadeel” praktijk.

DjustConnect in een notendop

De grote hoeveelheid aan landbouwdata die geproduceerd wordt doorheen de agrovoedingsketen maakt slimmere adviestools en administratieve vereenvoudiging mogelijk. DjustConnect is er gekomen om het voor bedrijven IT-technisch en juridisch makkelijker te maken om met die data aan de slag te gaan, maar ook en vooral om land- en tuinbouwers de controle over hun data terug te geven. Alle transacties op de datasnelweg zijn traceerbaar, verlopen veilig van begin tot einde en zijn goedgekeurd door de land- en tuinbouwers.

Ook een op- of afrit bouwen?

Perscontact

Nele Jacobs, ILVO communicatie
0472530696
nele.jacobs@ilvo.vlaanderen.be

Eva Maes, ILVO/DjustConnect
eva.maes@ilvo.vlaanderen.be