Digitalisering duurzaamheidsmonitor zorgt voor lagere bijdrage aan MilkBE voor melkveehouders

14.01.2022

VILT vzw publiceerde een artikel over de lagere bijdrage van melkveehouders aan MilkBE. Dit wordt mogelijk gemaakt door de digitalisering van de duurzaamheidsmonitor via DjustConnect en WALLeSMART. Deze digitalisering zorgt ervoor dat, met toestemming van de melkveehouders, data ter beschikking komen voor de kopers van MilkBE waarvoor zij een verhoogde bijdrage zullen leveren.

koeien

Melkveehouders betalen lagere bijdrage aan MilkBE

Melkveehouders betalen dit jaar een lagere bijdrage aan MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector die onder andere het solidariteitsfonds botulisme beheert. De zijn de bestuurders van de brancheorganisatie overeengekomen. Het dalend aantal gevallen van zware botulisme de afgelopen jaren maakt deze daling mogelijk. Digitalisering van de duurzaamheidsmonitor zorgt anderzijds voor hogere uitgaven van MilkBE dit jaar. Deze kosten worden gedragen door de kopers van melk. Zij zien hun tarieven stijgen.

(Bron: VILT vzw)