Digitalisering duurzaamheidsmonitor zorgt voor lagere bijdrage aan MilkBE voor melkveehouders

14.01.2022

Melkveehouders betalen lagere bijdrage aan MilkBE

Melkveehouders betalen dit jaar een lagere bijdrage aan MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector die onder andere het solidariteitsfonds botulisme beheert. De zijn de bestuurders van de brancheorganisatie overeengekomen. Het dalend aantal gevallen van zware botulisme de afgelopen jaren maakt deze daling mogelijk. Digitalisering van de duurzaamheidsmonitor zorgt anderzijds voor hogere uitgaven van MilkBE dit jaar. Deze kosten worden gedragen door de kopers van melk. Zij zien hun tarieven stijgen.

(Bron: VILT vzw)