API Klimaatscan Klimrek Zuivel – Datum Klimaatscan

ILVO

Deze API geeft toegang tot de datum waarop de klimaatconsulent met de klimaatscan van start ging en de datum waarop hij/zij deze beëindigde.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Klimrek. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Carbon footprint van de geproduceerde melk per melkveebedrijf
  • Klimaatimpact berekend via levenscyclusanalyse
  • Berekening o.b.v. bedrijfsspecifieke gegevens (in- en outputs)
  • Communicatie duurzaamheid van de melk
  • Advisering klimaatmaatregelen

Welke data?

Door op goedkeuren te klikken, geef je toestemming om de datum waarop je klimaatscan gestart is en de datum waarop deze gefinaliseerd is door de erkende Klimrek consulent te delen. Bij goedkeuring worden deze enkel doorgestuurd naar de toepassing, de applicatie of het bedrijf vermeld op het kaartje.

Hierbij wordt enkel de startdatum en finalisatiedatum van jouw Klimrek klimaatscan gedeeld. Het resultaat van de scan of de ingegeven data worden niet doorgegeven.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.