video-thumb

Data delen: performant, veilig en transparant

DjustConnect is efficient data delen in een ‘one-to-many model’. Eén connectie om uw data met vele (potentiële) datagebruikers te delen. Eén connectie om toegang te krijgen tot data van vele leveranciers. DjustConnect is geregelementeerd data delen. Ingebouwde checks and balances zorgen dat alle spelers de spelregels respecteren. Enkel goedgekeurde data wordt gedeeld. De eigendomsrechten van boeren én bedrijven zijn centraal, permanent en technologisch verzekerd.

Generic placeholder image

Boer aan het stuur

Elke landbouwer beschikt over een eigen DjustConnect dashboard. In dit dashboard ontvangt de boer aanvragen waarin potentiële datagebruikers uitleggen wat ze met de data willen doen. De boer kan er voor kiezen om de aanvraag goed te keuren of af te wijzen. Enkel data waarvoor de boer goedkeuring gaf, worden uiteindelijk in het systeem gedeeld. Zo stelt DjustConnect de rechten van de boer centraal!

Generic placeholder image

Data innovatie stimuleren

DjustConnect voorziet de sector van een fundament om meer trefzekere en slimmere applicaties te ontwikkelen, met verschillende doelstellingen, vb. managementsondersteuning, administratieve vereenvoudiging, technisch advies. Dat komt de landbouwers zelf én de bedrijven in de hele keten natuurlijk ten goede.

Generic placeholder image

DjustConnect voorziet data, bedrijven bouwen apps

DjustConnect is een datadeelplatform en een katalysator voor data-innovaties in Vlaanderen. We ontwikkelen daarom bewust geen applicaties. Dat gebeurt door de bedrijven.

Generic placeholder image

Duurzaam verankerd publiek - privaat orgaan

DjustConnect is gegroeid vanuit het onderzoeksproject ‘DataHub voor Agrofood’. Met de financiële steun van EFRO – Europees Fonds voor de Regionale ontwikkeling en de 5 stichtende leden (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel) werd de infrastructuur gebouwd. Met de lancering maken de stichtende partners duidelijk dat DjustConnect duurzaam verankerd zal blijven als een volwaardig publiek-privaat orgaan. Uitbreidingen, onderhoud en permanent ILVO-toezicht zitten vervat in een toekomstplan dat de duur van een onderzoeksproject ver overstijgt.

Generic placeholder image

Iedereen welkom

DjustConnect is een neutraal platform dat toegankelijk is voor alle datagebruikers uit de agrofoodsector. De spelregels respecteren is de enige voorwaarde om het platform te mogen gebruiken. Contact