API Soil analysis results (ILVO parcels)

ILVO

This API gives you access to soil analysis data from the farmer's use plots, analysed by the ILVO lab.

Interested in these data? DjustConnect will make sure your data request reaches the spraying equipment inspection department of ILVO. After approval, the data request is forwarded to the concerned farmers. In this way, data sharing is 100% Code of Conduct proof, without managing authorisations yourself. In 1 connection you get access to the data, after approval of the data owner. DjustConnect also ensures that all transactions are legally correct.

 • An overview of available soil analyses (at plot level)
 • Analysis results per sampling linked to geographical component
 • Linked to the CBE number of the farm
 • Integration possible with e.g. soil passport, agricultural management packages and precision agriculture applications

Welke data?

Deze API geeft je alle beschikbare Bodemanalyse resultaten in json per staalname.

De data bevat:

 • Geografische parameter die gebruikt kan worden om stalen te koppelen aan percelen
  • Perceelscontouren
  • Staalname co√∂rdinaten
 • Naam (ILVO-)percelen met de contouren (co√∂rdinaten in Lambert72)
 • Stalen genomen op deze percelen (met metadata)
 • Observaties op deze bodemstalen

Dit betreffen bodemanalyses voor volgende parameters:

 • Bodemtextuur (bepaald voor palpatie (BOC))
 • Organisch C-gehalte (%C)
 • pH-KCl
 • P, K, Mg, Na en Ca bepaling in ammonium lactaat (AL) (mg/100g)

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.