Lancering DjustConnect - datadeelplatform voor de agrovoedingsketen

10.10.2019

Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding lanceert ILVO samen met AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel een uniek DEELplatform om data geavanceerd te delen in de Vlaamse agrovoedingsketen. Het platform heet DjustConnect, een naam die alludeert op performantie en efficiëntie.

lancering

Zelf controle

Ingenieus zijn de in de architectuur en in het beheer ingebouwde controlefuncties voor de boer. Híj is eigenaar van de data en hij beslist of, en met wie, er mag worden gedeeld.
DjustConnect wordt de ‘autostrade’ langs waar je data op een vlotte, gereglementeerde manier uitwisselt. De sector beschikt voortaan over een centrale basistool om meer trefzekere en slimmere applicaties te ontwikkelen. “Zulke apps leveren ons bv. administratieve vereenvoudiging, managementsondersteuning of technisch advies. Dàt er nu makkelijker data kunnen worden gedeeld, komt ten goede aan de landbouwers zelf, én aan bedrijven in heel de keten,” zeggen de stichtende landbouwcoöperaties.

Bekijk hieronder de video hoe DjustConnect werkt.

Van onderzoeksproject naar duurzaam privaat-publiek dataplatform

In 2018 zetten de initiatiefnemers in het onderzoeksproject ‘DataHub voor Agrofood’ de eerste stappen naar geavanceerd data delen. Met bijna €500.000 steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en met een nog hogere eigen investering door AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel is vandaag de digitale architectuur vastgelegd en is IT-provider Cegeka bezig met de technische realisatie.

Op het lanceringsmoment maken de stichtende partners duidelijk dat DjustConnect duurzaam verankerd wordt als een volwaardig blijvend publiek-privaat orgaan. De uitbreidingen, het onderhoud en het permanent ILVO-toezicht zitten vervat in een toekomstplan dat de duur van een onderzoeksproject ver overstijgt.

Dashboard voor de boer: vertrouwen verdienen

De basisvereiste om voluit data te delen is vertrouwen tussen de verschillende partijen. In de structuur van DjustConnect zit daarvoor een sterke garantie, die gebaseerd is op een internationale code. Begin 2018 werd op initiatief van o.a. COPA en CEMA een gedragscode opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van landbouwgegevens: de EU-Code of Conduct on agricultutal data sharing. Daarin wordt de boer ondubbelzinnig erkend als eigenaar van de ruwe data. In Vlaanderen de stichtende partners van DjustConnect deze Code als richtsnoer. Ze is a.h.w. vertaald in een dashboard op de computer van elke boer.

Concreet: De boer ontvangt aanvragen (om data te delen) waarin datagebruikers in verstaanbare taal uitleggen wat zij met de data willen aanvangen. Telkens beslist híj met een eenvoudige klik of hij zijn data in dat concrete geval deelt, of niet. Enkel de ‘aangevinkte’ data kunnen op de autostrade. Via zijn dashboard behoudt de boer het overzicht. Zijn eigendomsrechten zijn centraal, permanent en technologisch verzekerd.

Performant, veilig, transparant, neutraal

De doeltreffendheid van DjustConnect zit onder meer in het ‘one-to-many data deelsysteem’. Enerzijds delen dataleveranciers hun data via een eenmalige connectie met vele (potentiële) gebruikers. Anderzijds geeft de eenmalige connecteer-actie aan de datagebruikers (potentieel) toegang tot data van verschillende leveranciers. Zo wordt het data-delen technisch eenvoudiger.

Het data-uitwisselingsplatform bezit een krachtige beveiliging en een hoge performantie. Er zijn waterdichte controles om er transparant voor te zorgen dat alle spelers de spelregels respecteren.

De centrale rol van de publieke onderzoeksinstelling ILVO garandeert de neutraliteit van DjustConnect. “Dat is belangrijk voor de gebruikers, leveranciers en eigenaars,” zeggen de initiatiefnemers.

Van boeren, voor boeren en toegang voor iedereen (die de regels volgt)

Een data-deel-platform is niets zonder data. De stichtende leden AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel engageren zich al om hun leden (boeren) warm te maken om met een open blik te kijken naar de data-deel-aanvragen die ze binnen krijgen. De eerste connecterende bedrijven en de eerste op DjustConnect draaiende apps situeren zich in de melkveesector. Van daaruit ontstaat er snel een zekere kritische massa, die een aantrekkingskracht uitoefent op veel andere bedrijven en boeren.

Uiteraard is het de ambitie om snel door te groeien naar andere sectoren.

Alle datagebruikers uit de agrofoodsector zijn welkom. De enige voorwaarde is dat ze de spelregels respecteren. ILVO ziet erop toe dat niemand uitgesloten wordt van deelname.

Stephanie Van Weyenberg
ILVO

Wie bouwt? Wie maakt apps?

De feitelijke bouw is via een Europese tenderprocedure toegewezen aan het Vlaams IT-bedrijf Cegeka.

Rob Gielen (Cegeka): “Cegeka heeft, naast enkele andere sectoren, een strategische focus op de Agri&Food sector. Wij geloven sterk in het potentieel van dataplatformen zoals DjustConnect, omdat ze als hefboom fungeren naar meer innovatie in de sector. Daar zetten we graag onze schouders onder. DjustConnect is een schoolvoorbeeld, ook voor andere sectoren, gezien het evenwicht tussen alle betrokken partijen, de strikte veiligheid en sterke focus op de beleving van de eindgebruiker.”

De feitelijke ontwikkeling van applicaties op basis van de datafusies gebeurt bewust niet door DjustConnect. Zo blijft het platform te allen tijde een neutrale service voor andere, wél commerciële spelers in het data-deelverhaal. Maar het is duidelijk dat DjustConnect een belangrijke katalysator wordt voor data-innovatie in Vlaanderen. De combinatie van bestaande gegevens leidt tot slimme innovatieve oplossingen. De eerste toepassingen (apps) worden al verwacht in het voorjaar 2020.

efro logo

Vragen?

Bedrijven die interesse hebben om een brug te slaan tussen hun data en DjustConnect nemen best contact op met de ILVO-coördinator, Stephanie Van Weyenberg.