Privacy disclaimer

ILVO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van activiteiten die ILVO organiseert en worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

ILVO verzamelt informatie omtrent het gebruik door bezoekers van de website. Deze informatie omvat het aantal bezoeken, gebruiksduur, producten- en dienstenbeschrijvingen die worden gedownload en de pagina’s die worden geraadpleegd. ILVO gebruikt deze informatie ook voor de analyse van trends en het opstellen van statistieken.